۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

قیمت رسمی چهار کالای اساسی با دستور دولت رئیسی افزایش یافت

علی‌رغم افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی از ۲۱ تا ۶۴ درصد طی یک سال گذشته، دولت ایران قیمت چهار کالای اساسی شامل مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات آن‌ها را، این بار، به‌ طور رسمی افزایش داد.

علی‌رغم افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی از ۲۱ تا ۶۴ درصد طی یک سال گذشته، دولت ایران قیمت چهار کالای اساسی شامل مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات آن‌ها را، این بار، به‌ طور رسمی افزایش داد.