۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

لباس کاروان ورزش ایران در المپیک؛ «نامرغوب و اسباب تاسف»

کیفیت محصولات نهایی، حتی نسبت به دوره‌های پیشین ضعیف‌تر است. سوای مرغوبیت لباس‌ها، ناهمگون بودن لباس مردان و زنان کاروان مغایر با همه کشورهایی است که در مراسم افتتاحیه رژه می‌روند.

کیفیت محصولات نهایی، حتی نسبت به دوره‌های پیشین ضعیف‌تر است. سوای مرغوبیت لباس‌ها، ناهمگون بودن لباس مردان و زنان کاروان مغایر با همه کشورهایی است که در مراسم افتتاحیه رژه می‌روند.