۳ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

لهستان می‌گوید در موبایل‌های برخی از مهاجران محتوای «افراط‌گرایانه» پیدا کرده‌‌ است

وزیر کشور لهستان می‌گوید در تلفن‌های برخی از مهاجرانی که از مرز زمینی بلاروس عبور کرده و وارد لهستان شده‌اند محتوای «افراط‌گرایی اسلامی» پیدا شده است. وزیر کشور لهستان با اعلام این موضوع خواستار تمدید وضعیت اضطراری در آن مرز به مدت ۶۰ روز شد. به گزارش رویترز در روز دوشنبه ۵ مهر، اعضای اتحادیه اروپا در آغاز ماه سپتامبر بر سر افزایش ورود مهاجران از بلاروس به لهستان وضعیت اضطراری اعلام کردند. مقامات اتحادیه اروپا بلاروس را متهم می‌کنند که اجازه می‌دهد مهاجران از عراق، افغانستان، و کشورهای آفریقایی وارد اتحادیه اروپا شوند. اتحادیه اروپا می‌گوید، بلاروس می‌خواهد با این کار این اتحادیه را بر سر تحریم‌‌هایی که علیه بلاروس اعمال کرده است تحت فشار قرار دهد. دولت لهستان نیز مخالف حضور مهاجران است. وزیر کشور لهستان گفت دولت در تلاش نیست به مهاجران انگ بزند؛ بلکه تنها شواهدی را ارائه می کند که نشان می‌دهد برخی از مهاجران که از مرز عبور می‌کنند می‌توانند تهدیدی برای امنیت ملی باشند.

وزیر کشور لهستان می‌گوید در تلفن‌های برخی از مهاجرانی که از مرز زمینی بلاروس عبور کرده و وارد لهستان شده‌اند محتوای «افراط‌گرایی اسلامی» پیدا شده است. وزیر کشور لهستان با اعلام این موضوع خواستار تمدید وضعیت اضطراری در آن مرز به مدت ۶۰ روز شد. به گزارش رویترز در روز دوشنبه ۵ مهر، اعضای اتحادیه اروپا در آغاز ماه سپتامبر بر سر افزایش ورود مهاجران از بلاروس به لهستان وضعیت اضطراری اعلام کردند. مقامات اتحادیه اروپا بلاروس را متهم می‌کنند که اجازه می‌دهد مهاجران از عراق، افغانستان، و کشورهای آفریقایی وارد اتحادیه اروپا شوند. اتحادیه اروپا می‌گوید، بلاروس می‌خواهد با این کار این اتحادیه را بر سر تحریم‌‌هایی که علیه بلاروس اعمال کرده است تحت فشار قرار دهد. دولت لهستان نیز مخالف حضور مهاجران است. وزیر کشور لهستان گفت دولت در تلاش نیست به مهاجران انگ بزند؛ بلکه تنها شواهدی را ارائه می کند که نشان می‌دهد برخی از مهاجران که از مرز عبور می‌کنند می‌توانند تهدیدی برای امنیت ملی باشند.