۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

محاکمه سرباز روسی در نخستین پرونده جنایات جنگی در اوکراین آغاز شد

این سرباز ۲۱ ساله که اسیر شده، خدمه تانک یکی از واحدهای زرهی روسیه است. او از سوی دادستانی اوکراین متهم شده است که در روستایی در شمال شرق این کشور، از پنجره باز به سر یک مرد ۶۲ ساله اوکراینی شلیک کرده است.

این سرباز ۲۱ ساله که اسیر شده، خدمه تانک یکی از واحدهای زرهی روسیه است. او از سوی دادستانی اوکراین متهم شده است که در روستایی در شمال شرق این کشور، از پنجره باز به سر یک مرد ۶۲ ساله اوکراینی شلیک کرده است.