۳۰ مهر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مدیرعامل کشتیرانی ایران: اجازه ورود به بنادر چین را نداریم

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید از سال گذشته ممنوعیت ورود ناوگان شرکت کشتیرانی به بنادر مهم چین شروع شد و به همین دلیل تا چهار ماه متوقف مانده بودیم.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید از سال گذشته ممنوعیت ورود ناوگان شرکت کشتیرانی به بنادر مهم چین شروع شد و به همین دلیل تا چهار ماه متوقف مانده بودیم.