۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مدیر مدرسه در اصفهان دست به خودسوزی زد

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه از خودسوزی مدیر یکی از دبیرستان‌های اصفهان در مقابل ساختمان دادگستری این شهر خبر داد.

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه از خودسوزی مدیر یکی از دبیرستان‌های اصفهان در مقابل ساختمان دادگستری این شهر خبر داد.