۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مردم فیلیپین پسر دیکتاتور سابق را به ریاست جمهوری «برگزیدند»

با به پایان رسیدن تقریبی شمارش آرای انتخابات فیلیپین، خبرها حکایت از آن دارد که فردیناند مارکوس، پسر دیکتاتور سابق این کشور، با کسب اکثریت آرا به مقام ریاست جمهوری می‌رسد.

با به پایان رسیدن تقریبی شمارش آرای انتخابات فیلیپین، خبرها حکایت از آن دارد که فردیناند مارکوس، پسر دیکتاتور سابق این کشور، با کسب اکثریت آرا به مقام ریاست جمهوری می‌رسد.