۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مرغ‌داران در مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از تجمع مرغ‌داران در مقابل وزارت جهاد کشاورزی در تهران در اعتراض «شرایط نامطلوب تولید» خبر داد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از تجمع مرغ‌داران در مقابل وزارت جهاد کشاورزی در تهران در اعتراض «شرایط نامطلوب تولید» خبر داد.