۲ بهمن ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مرکز پژوهش‌های مجلس: ناترازی هزینه و درآمد برق طی چهار سال ۶.۵ برابر شده است

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که انتظار می‌رود در سال جاری هزینه صنعت برق کشور بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان و درآمدهای آن ۳۹ هزار میلیارد تومان باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که انتظار می‌رود در سال جاری هزینه صنعت برق کشور بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان و درآمدهای آن ۳۹ هزار میلیارد تومان باشد.