۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مسابقه بدون تماشاگر ایران و کره جنوبی؛ «برای راه ندادن زنان، حضور مردان را هم لغو کردند»

تصمیم فدراسیون برای مطلع نکردن فیفا و کنفدراسیون در موعد مقرر منجر به محرومیت حضور فوتبال‌دوستان در مسابقه ایران و کره جنوبی شده است، مسئله‌ای که منتقدان آن را عامدانه می‌دانند.

تصمیم فدراسیون برای مطلع نکردن فیفا و کنفدراسیون در موعد مقرر منجر به محرومیت حضور فوتبال‌دوستان در مسابقه ایران و کره جنوبی شده است، مسئله‌ای که منتقدان آن را عامدانه می‌دانند.