۲۸ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مصر هشت خارجی از جمله یک ایرانی را به اتهام قاچاق هروئین به اعدام محکوم کرد

یک منبع قضایی مصر گفت:‌ هفت پاکستانی، دو مصری و یک ایرانی به‌دلیل پنهان کردن «دو تن» هروئین و یکصد کیلوگرم قرص متامفتامین در یک انبار کشتی به اعدام محکوم شده‌اند.

یک منبع قضایی مصر گفت:‌ هفت پاکستانی، دو مصری و یک ایرانی به‌دلیل پنهان کردن «دو تن» هروئین و یکصد کیلوگرم قرص متامفتامین در یک انبار کشتی به اعدام محکوم شده‌اند.