۲۷ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

معاون وزیر بهداشت ایران: ۶۱۲ هزار نفر به‌دلیل هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر رسیدند