۳ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

معاون وزیر راه و شهرسازی ایران: هفت شهر جدید ایجاد می‌شوند

معاون وزیر راه و شهرسازی ایران می‌گوید در حال حاضر ۱۷ شهر جدید دولتی با ظرفیت حدود چهار میلیون نفر جمعیت در ۴۰ هزار هکتار زمین دولتی در حال ایجاد هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ایران می‌گوید در حال حاضر ۱۷ شهر جدید دولتی با ظرفیت حدود چهار میلیون نفر جمعیت در ۴۰ هزار هکتار زمین دولتی در حال ایجاد هستند.