۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مقابله با سگ‌ها در ایران؛ ایدئولوژیک یا امنیت‌آفرین؟

نیروی انتظامی بار دیگر به عنوان ضابط قضایی به میدان آمده تا به آنچه که مطالبه‌ای مردمی می‌نامد پاسخ بگوید، یعنی مبارزه با آنچه در ادبیات رسمی نیروی انتظامی سگ گردانی خوانده می‌شود.

نیروی انتظامی بار دیگر به عنوان ضابط قضایی به میدان آمده تا به آنچه که مطالبه‌ای مردمی می‌نامد پاسخ بگوید، یعنی مبارزه با آنچه در ادبیات رسمی نیروی انتظامی سگ گردانی خوانده می‌شود.