۲۷ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مقامات اتیوپی: نیروهای تیگرای ۱۲۰ غیرنظامی را در یک روستا کشتند

مقامات اتیوپی می‌گویند که نیروهای شورشی منطقه تیگرای ۱۲۰ غیرنظامی را طی دو روز در یک روستای اتیوپی کشتند. به گزارش رویترز، این مطلب را منابع محلی در روز چهارشنبه به آن خبرگزاری اعلام کردند. کشتارهای گزارش شده، در روستایی واقع در ۱۰ کیلومتری شهر دابات در روزهای اول و دوم سپتامبر - دهم و یازدهم شهریور - صورت گرفته است. به نوشته رویترز، یک سخنگوی نیروهای تیگرایی به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر پاسخ فوری نداد. این اولین گزارش از کشتار گروه بزرگی از غیرنظامیان به دست نیروهای تیگرای از زمان تصرف منطقه امهارا است. با پیشروی نیروهای تیگرای ده‌ها هزار نفر از مردم منطقه امهارا آنجا را ترک کرده‌اند. روابط میان اقلیت امهارا و تیگرای بر اثر درگیری‌ها به شدت بد شده است. دولت آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که نیروهای تیگرای در هفته‌های اخیر انبارهای یک نهاد خیریه دولت آمریکا در بخش‌هایی از امهارا در شمال غربی اتیوپی را غارت کرده‌اند.

مقامات اتیوپی می‌گویند که نیروهای شورشی منطقه تیگرای ۱۲۰ غیرنظامی را طی دو روز در یک روستای اتیوپی کشتند.

به گزارش رویترز، این مطلب را منابع محلی در روز چهارشنبه به آن خبرگزاری اعلام کردند.

کشتارهای گزارش شده، در روستایی واقع در ۱۰ کیلومتری شهر دابات در روزهای اول و دوم سپتامبر – دهم و یازدهم شهریور – صورت گرفته است.

به نوشته رویترز، یک سخنگوی نیروهای تیگرایی به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر پاسخ فوری نداد. این اولین گزارش از کشتار گروه بزرگی از غیرنظامیان به دست نیروهای تیگرای از زمان تصرف منطقه امهارا است. با پیشروی نیروهای تیگرای ده‌ها هزار نفر از مردم منطقه امهارا آنجا را ترک کرده‌اند.

روابط میان اقلیت امهارا و تیگرای بر اثر درگیری‌ها به شدت بد شده است.

دولت آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که نیروهای تیگرای در هفته‌های اخیر انبارهای یک نهاد خیریه دولت آمریکا در بخش‌هایی از امهارا در شمال غربی اتیوپی را غارت کرده‌اند.