۱۴ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مقام بهداشتی ایران: ۲۵ درصد مردم واکسن کرونا نمی‌زنند

علیرضا اولیایی‌منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، می‌گوید که ۲۵ درصد مردم ایران، واکسن کرونا را نزده‌اند و در مقابل تزریق واکسن مقاومت می‌کنند.

علیرضا اولیایی‌منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، می‌گوید که ۲۵ درصد مردم ایران، واکسن کرونا را نزده‌اند و در مقابل تزریق واکسن مقاومت می‌کنند.