۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مقام وزارت بهداشت: با کارمندانی که واکسن کرونا نزنند برخورد قانونی می‌شود

یک مقام وزارت بهداشت ایران می‌گوید کارمندانی که واکسن دریافت نکنند به‌زودی با مصوبه ستاد ملی کرونا مشمول جریمه و مجازات‌ قانونی می‌شوند.

یک مقام وزارت بهداشت ایران می‌گوید کارمندانی که واکسن دریافت نکنند به‌زودی با مصوبه ستاد ملی کرونا مشمول جریمه و مجازات‌ قانونی می‌شوند.