۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

درگذشت ملی‌پوش سابق فوتبال فرانسه بعد از ۳۹ سال کما

ژان-‌پیر آدام در سال ۱۹۸۲ به‌دلیل اشتباه پزشکان در تزریق بیش از حد داروی بیهوش‌کننده به او برای عمل جراحی زانو، با آسیب مغزی مواجه شد و تاکنون در کما بود.

ژان-‌پیر آدام در سال ۱۹۸۲ به‌دلیل اشتباه پزشکان در تزریق بیش از حد داروی بیهوش‌کننده به او برای عمل جراحی زانو، با آسیب مغزی مواجه شد و تاکنون در کما بود.