۶ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مهدی حاجتی، عضو پیشین شورای شهر شیراز، از ایران خارج شد