۵ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نشست بین‌المللی درباره آینده سوریه در قزاقستان از سر گرفته می‌شود

بنا بر گزارش‌ها از نورسلطان، پایتخت قزاقستان، مذاکرات معروف به آستانه در زمینه آینده سیاسی سوریه، با شرکت نمایندگانی از ایران، روسیه و ترکیه از سر گرفته می‌شود.

بنا بر گزارش‌ها از نورسلطان، پایتخت قزاقستان، مذاکرات معروف به آستانه در زمینه آینده سیاسی سوریه، با شرکت نمایندگانی از ایران، روسیه و ترکیه از سر گرفته می‌شود.