۱۴ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نشست سران گروه ۲۰ در رم ایتالیا شروع شد

نشست گروه ۲۰ در رم، پایتخت ایتالیا، با تمرکز بر دو موضوع «مقابله با همه‌گیری کرونا و همه‌گیری‌های آینده و راه‌های عملی برای کاهش تغییرات آب و هوایی» شروع شد.

نشست گروه ۲۰ در رم، پایتخت ایتالیا، با تمرکز بر دو موضوع «مقابله با همه‌گیری کرونا و همه‌گیری‌های آینده و راه‌های عملی برای کاهش تغییرات آب و هوایی» شروع شد.