۲۷ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نشست کشورهای گروه ۲۰ در رم برای بررسی راهبرد جهانی مقابله با کرونا

وزیران بهداشت کشورهای عضو «گروه بیست» امروز یکشنبه، نشست دو روزه خود را در رم پایتخت ایتالیا، در مورد گام‌های بعدی در راستای تلاش جهانی برای مقابله با ویروس کرونا و بیماری کووید -۱۹ آغاز می‌کنند. وزیران بهداشت گروه بیست قرار است از جمله در مورد راه‌های بهبود اشتراک‌گذاری اطلاعات و عادلانه‌تر کردن دسترسی به واکسن بحث کنند. سازمان‌دهندگان این نشست، هدف آن را «پیامی قوی در مورد همکاری، همبستگی و عدالت» اعلام کردند با این «اعتقاد راسخ» که به باور آنها «هیچ‌کس نباید فراموش شود.» روبرتو اسپرانزا، وزیر بهداشت ایتالیا که در ۴ سپتامبر میزبان کارشناسان برای گفت‌وگو در مورد سلامت روان بود، گفت: «بدون سلامت روان هیچ تندرستی و رفاهی وجود ندارد.»

وزیران بهداشت کشورهای عضو «گروه بیست» امروز یکشنبه، نشست دو روزه خود را در رم پایتخت ایتالیا، در مورد گام‌های بعدی در راستای تلاش جهانی برای مقابله با ویروس کرونا و بیماری کووید -۱۹ آغاز می‌کنند. وزیران بهداشت گروه بیست قرار است از جمله در مورد راه‌های بهبود اشتراک‌گذاری اطلاعات و عادلانه‌تر کردن دسترسی به واکسن بحث کنند. سازمان‌دهندگان این نشست، هدف آن را «پیامی قوی در مورد همکاری، همبستگی و عدالت» اعلام کردند با این «اعتقاد راسخ» که به باور آنها «هیچ‌کس نباید فراموش شود.» روبرتو اسپرانزا، وزیر بهداشت ایتالیا که در ۴ سپتامبر میزبان کارشناسان برای گفت‌وگو در مورد سلامت روان بود، گفت: «بدون سلامت روان هیچ تندرستی و رفاهی وجود ندارد.»