۳ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نقدینگی از مرز ۳۷۰۰ تریلیون تومان گذشت

بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین آمار ماهانه خود از رشد ۳۹ درصدی نقدینگی در خرداد ماه نسبت به ماه مشابه پارسال خبر داد.

بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین آمار ماهانه خود از رشد ۳۹ درصدی نقدینگی در خرداد ماه نسبت به ماه مشابه پارسال خبر داد.