۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نماینده مجلس: ۹ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی می‌‌گوید ۹ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی می‌‌گوید ۹ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند.