۳ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نمایندگان طالبان و دولت افغانستان در تهران اعلامیه مشترک منتشر کردند

در پایان نشست طالبان و دولت افغانستان در تهران دوطرف از تصمیم برای بحث درباره «مکانیزم گذار از جنگ به صلح دائمی، نظام اسلامی موردتوافق و نحوه دستیابی به آن طی نشست بعدی» خبر دادند.

در پایان نشست طالبان و دولت افغانستان در تهران دوطرف از تصمیم برای بحث درباره «مکانیزم گذار از جنگ به صلح دائمی، نظام اسلامی موردتوافق و نحوه دستیابی به آن طی نشست بعدی» خبر دادند.