۳ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نوبل فیزیک ۲۰۲۱ به سه دانشمند از آمریکا و آلمان و ایتالیا رسید

کمیته نوبل روز سه‌شنبه، ۱۳ مهرماه، خبر داد که جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۲۱ به سه داشمند از سه کشور آمریکا و آلمان و ایتالیا تعلق گرفته است.

کمیته نوبل روز سه‌شنبه، ۱۳ مهرماه، خبر داد که جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۲۱ به سه داشمند از سه کشور آمریکا و آلمان و ایتالیا تعلق گرفته است.