۳ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نیروهای امنیتی بار دیگر خدیجه مهدی‌پور کنشگر مدنی کُرد را در ایلام بازداشت کردند

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از بازداشت مجدد خدیجه ‌مهدی‌پور، کنشگر مدنی ۳۴ ساله، توسط نیروهای امنیتی ایلام خبر داد. بنا به این گزارش، دلیل بازداشت خانم مهدی‌پور، نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری او هنوز مشخص نیست. بازداشت این کنشگر کُرد روز یکشنبه ۱۸ مهر انجام شده است. او مهرماه پارسال نیز به دلیل فعالیت در شبکه‌های مجازی بازداشت و مدتی بعد با قید وثیقه آزاد شده بود. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارشی دیگر از بازداشت چهار شهروند اهل مهاباد که پسر عموی هم هستند توسط نهادهای امنیتی خبر داده است. از دلیل بازداشت و محل نگهداری این افراد نیز هیچ اطلاعی در دست نیست.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از بازداشت مجدد خدیجه ‌مهدی‌پور، کنشگر مدنی ۳۴ ساله، توسط نیروهای امنیتی ایلام خبر داد. بنا به این گزارش، دلیل بازداشت خانم مهدی‌پور، نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری او هنوز مشخص نیست. بازداشت این کنشگر کُرد روز یکشنبه ۱۸ مهر انجام شده است. او مهرماه پارسال نیز به دلیل فعالیت در شبکه‌های مجازی بازداشت و مدتی بعد با قید وثیقه آزاد شده بود. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارشی دیگر از بازداشت چهار شهروند اهل مهاباد که پسر عموی هم هستند توسط نهادهای امنیتی خبر داده است. از دلیل بازداشت و محل نگهداری این افراد نیز هیچ اطلاعی در دست نیست.