۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

هشدار بانک جهانی نسبت به جابه‌جایی اجباری بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در جهان بر اثر تغییرات اقلیمی

بانک جهانی در گزارشی می‌گوید، تغییرات اقلیمی ممکن است ۲۰۰ میلیون نفر از مردم جهان را مجبور کند که تا سال ۲۰۵۰ میلادی خانه‌های خود را ترک کنند.

بانک جهانی در گزارشی می‌گوید، تغییرات اقلیمی ممکن است ۲۰۰ میلیون نفر از مردم جهان را مجبور کند که تا سال ۲۰۵۰ میلادی خانه‌های خود را ترک کنند.