۸ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

هشدار درباره «شکنندگی» کنترل کرونا در پی کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایران

در پی کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی، وزارت بهداشت ایران هشدار داد که این امر می‌تواند بر وضعیت کنترل کرونا در کشور اثر منفی داشته باشد.

در پی کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی، وزارت بهداشت ایران هشدار داد که این امر می‌تواند بر وضعیت کنترل کرونا در کشور اثر منفی داشته باشد.