۲۹ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

هشدار در مورد «احتمال ادامه» خشکسالی در ایران تا زمستان

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران روز شنبه هشدار داد که خشکسالی در کشور «به‌ نظر می‌رسد تا ابتدای زمستان نیز ادامه داشته باشد».

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران روز شنبه هشدار داد که خشکسالی در کشور «به‌ نظر می‌رسد تا ابتدای زمستان نیز ادامه داشته باشد».