۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

هشدار پنج کنشگر مدنی به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد: فقط دنبال ملاقات با کارگزاران جمهوری اسلامی نباشید

پنج تن از کنشگران مدنی ایران در نامه‌ای به آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، تأکید کردند که جمهوری اسلامی دارای «ساختاری غیردموکراتیک» است و کسانی که با او در ایران گفت‌وگو می‌کنند، «نمایندگان اکثریت مردم ایران نیستند.»

پنج تن از کنشگران مدنی ایران در نامه‌ای به آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، تأکید کردند که جمهوری اسلامی دارای «ساختاری غیردموکراتیک» است و کسانی که با او در ایران گفت‌وگو می‌کنند، «نمایندگان اکثریت مردم ایران نیستند.»