۱۱ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

همراه اول و ایرانسل به‌دلیل گران‌فروشی به مردم به پرداخت جریمه هزار میلیاردی به دولت محکوم شدند

سازمان تعزیرات حکومتی تهران دو اپراتور بزرگ تلفن همراه در ایران را به‌دلیل «دریافت مبلغ اضافه از مشتریان» جمعاً به پرداخت ۱.۳ هزار میلیارد تومان جریمه به صندوق دولت محکوم کرد.

سازمان تعزیرات حکومتی تهران دو اپراتور بزرگ تلفن همراه در ایران را به‌دلیل «دریافت مبلغ اضافه از مشتریان» جمعاً به پرداخت ۱.۳ هزار میلیارد تومان جریمه به صندوق دولت محکوم کرد.