۲ بهمن ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وب‌سایت رویداد ۲۴: «بازجویی» از ایرانیایی که از اروپا وارد کشور می‌شوند

وب‌سایت «رویداد ۲۴» روز چهارشنبه از «بازجویی» یا اجبار به «خوداظهاری» شماری از مسافران ایرانی که عمدتا از اروپا وارد کشور می‌شوند، در فرودگاه «امام خمینی» تهران خبر داد.

وب‌سایت «رویداد ۲۴» روز چهارشنبه از «بازجویی» یا اجبار به «خوداظهاری» شماری از مسافران ایرانی که عمدتا از اروپا وارد کشور می‌شوند، در فرودگاه «امام خمینی» تهران خبر داد.