۸ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ورود غیرقانونی بیش از هزار پناهجو به خاک بریتانیا تنها در یک روز

آمارها حاکی است که در رکوردی بی‌سابقه فقط در روز پنج‌شنبه حدود هزار و ۱۹۰ پناهجو با عبور غیرقانونی از کانال مانش وارد خاک بریتانیا شده‌اند.

آمارها حاکی است که در رکوردی بی‌سابقه فقط در روز پنج‌شنبه حدود هزار و ۱۹۰ پناهجو با عبور غیرقانونی از کانال مانش وارد خاک بریتانیا شده‌اند.