۳۰ دی ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وزارت ارشاد استفاده از نام‌های محلی برای واحدهای صنفی تهران را ممنوع کرد

وزارت ارشاد در بخشنامه‌ای استفاده از نام‌های «محلی»، «خارجی» و «لاتین» را برای واحدهای صنفی در پایتخت «خلاف قانون» اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، نادر مرادی، رئیس پلیس اماکن تهران، با بیان این که وزارت ارشاد مرجع نامگذاری واحدهای صنفی است، گفته است بر اساس بخشنامه جدید این وزارتخانه، واحدهای صنفی در تهران فقط می‌توانند نام‌ فارسی انتخاب و اصناف از نام‌های محلی فقط در شهر و استان‌های مرتبط می‌توانند استفاده کنند. این قانون شامل واحدهای صنفی جدید می‌شود و اگر کسبه، نامی غیرفارسی برای واحدهای صنفی خود انتخاب کنند به آن‌ها مجوز داده نمی‌شود و اگر قبل از اخذ مجوز، اقدام به نصب تابلو با اسم‌های «ممنوعه» ‌کنند با آنها «برخورد» خواهد شد. پیش از این نیز اداره ثبت احوال نیز در برخی مناطق تُرک‌نشین از نامگذاری کودکان به نام‌های ترکی خودداری کرده بود. این اداره بر اساس کتابچه اسامی که توسط دولت تهیه شده، فهرستی از نام‌هایی که والدین «مجاز» به انتخاب برای فرزندان خود هستند را معرفی و نام‌هایی که خارج از این فهرست باشد را «غیرمجاز» اعلام کرده و از نامگذاری کودکان به آن‌ها خودداری می‌کند.

وزارت ارشاد در بخشنامه‌ای استفاده از نام‌های «محلی»، «خارجی» و «لاتین» را برای واحدهای صنفی در پایتخت «خلاف قانون» اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، نادر مرادی، رئیس پلیس اماکن تهران، با بیان این که وزارت ارشاد مرجع نامگذاری واحدهای صنفی است، گفته است بر اساس بخشنامه جدید این وزارتخانه، واحدهای صنفی در تهران فقط می‌توانند نام‌ فارسی انتخاب و اصناف از نام‌های محلی فقط در شهر و استان‌های مرتبط می‌توانند استفاده کنند. این قانون شامل واحدهای صنفی جدید می‌شود و اگر کسبه، نامی غیرفارسی برای واحدهای صنفی خود انتخاب کنند به آن‌ها مجوز داده نمی‌شود و اگر قبل از اخذ مجوز، اقدام به نصب تابلو با اسم‌های «ممنوعه» ‌کنند با آنها «برخورد» خواهد شد. پیش از این نیز اداره ثبت احوال نیز در برخی مناطق تُرک‌نشین از نامگذاری کودکان به نام‌های ترکی خودداری کرده بود. این اداره بر اساس کتابچه اسامی که توسط دولت تهیه شده، فهرستی از نام‌هایی که والدین «مجاز» به انتخاب برای فرزندان خود هستند را معرفی و نام‌هایی که خارج از این فهرست باشد را «غیرمجاز» اعلام کرده و از نامگذاری کودکان به آن‌ها خودداری می‌کند.