۳۰ مهر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وزارت اطلاعات از بازداشت ۱۰ نفر در «ارتباط با سازما‌ن‌های اطلاعاتی» خارجی خبر داد

وزارت اطلاعات ایران روز سه‌شنبه از بازداشت ۱۰ نفر در استان بوشهر به اتهام «ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی» کشورهای منطقه خبر داده است

وزارت اطلاعات ایران روز سه‌شنبه از بازداشت ۱۰ نفر در استان بوشهر به اتهام «ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی» کشورهای منطقه خبر داده است