۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وزارت بهداشت ایران از ۱۳۲ مورد «قطعی» ابتلا به سرخک خبر داد

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت ایران می‌گوید از ابتدای دی‌ماه سال گذشته تاکنون ۱۳۲ «مورد قطعی» ابتلا به سرخک در کشور شناسایی شده است. ایران در سال ۱۳۹۸ به سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که بیماری سرخک در کشور ریشه‌کن شده است.

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت ایران می‌گوید از ابتدای دی‌ماه سال گذشته تاکنون ۱۳۲ «مورد قطعی» ابتلا به سرخک در کشور شناسایی شده است. ایران در سال ۱۳۹۸ به سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که بیماری سرخک در کشور ریشه‌کن شده است.