۳ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وزارت بهداشت ایران برای افرادی که واکسن می‌زنند کارت دیجیتالی صادر می‌کند

وزارت بهداشت ایران روز جمعه، ۹ مهرماه، خبر داد که از این پس برای افرادی که واکسن می‌زنند کارت واکسن دیجیتال صادر خواهد شد.

وزارت بهداشت ایران روز جمعه، ۹ مهرماه، خبر داد که از این پس برای افرادی که واکسن می‌زنند کارت واکسن دیجیتال صادر خواهد شد.