۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وزیر اقتصاد ایران می‌گوید ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود

دو روز بعد از اظهارات رئیس‌جمهوری ایران درباره خط قرمز بودن تورم، وزیر اقتصاد دولت اعلام کرده است٬ «افزایش تورم به هیچ وجه مطلوب نیست و ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود.»

دو روز بعد از اظهارات رئیس‌جمهوری ایران درباره خط قرمز بودن تورم، وزیر اقتصاد دولت اعلام کرده است٬ «افزایش تورم به هیچ وجه مطلوب نیست و ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود.»