۶ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وزیر بهداشت از افزایش سهم سلامت از جیب مردم به ۴۵ درصد خبر داد

با وجود مصوبه قبلی مجلس مبنی بر کاهش سهم شهروندان از هزینه‌های درمان به ۲۵ درصد، وزیر بهداشت ایران می‌گوید که در حال حاضر این رقم به ۴۵ درصد رسیده است. به گزارش ایسنا، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه، ۱۷ آبان در یک نشست خبری با اشاره به این که پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم در برهه‌ای به ۳۲ درصد رسید، گفت اکنون «۲۰ درصد از هدف‌مان دور هستیم که به مردم فشار وارد می‌شود». شهریور امسال ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت دولت روحانی، گفته بود که ۶۱۲ هزار نفر از مردم در یک‌سال اخیر به‌دلیل پرداخت هزینه‌های درمانی به زیرخط فقر رسیده‌اند‌ و دو میلیون نیز مجبور به پرداخت هزینه‌های کمرشکن درمانی شد‌ه‌اند. معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت هم پیش از این از کاهش ۳۰ درصدی مراجعان به نظام خدمات درمانی کشور در پی گرانی‌ها خبر داده بود.

با وجود مصوبه قبلی مجلس مبنی بر کاهش سهم شهروندان از هزینه‌های درمان به ۲۵ درصد، وزیر بهداشت ایران می‌گوید که در حال حاضر این رقم به ۴۵ درصد رسیده است. به گزارش ایسنا، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه، ۱۷ آبان در یک نشست خبری با اشاره به این که پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم در برهه‌ای به ۳۲ درصد رسید، گفت اکنون «۲۰ درصد از هدف‌مان دور هستیم که به مردم فشار وارد می‌شود». شهریور امسال ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت دولت روحانی، گفته بود که ۶۱۲ هزار نفر از مردم در یک‌سال اخیر به‌دلیل پرداخت هزینه‌های درمانی به زیرخط فقر رسیده‌اند‌ و دو میلیون نیز مجبور به پرداخت هزینه‌های کمرشکن درمانی شد‌ه‌اند. معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت هم پیش از این از کاهش ۳۰ درصدی مراجعان به نظام خدمات درمانی کشور در پی گرانی‌ها خبر داده بود.