۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وزیر بهداشت: تزریق «۴۰۰ هزار» واکسن کرونا در روز ۲۷ تیر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گوید تنها در روز ۲۷ تیر ۴۰۰ هزار دوز واکسن کرونا تزریق شده و یک رکورد تازه‌ در واکسیناسیون (در ایران) به جای گذاشته شده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گوید تنها در روز ۲۷ تیر ۴۰۰ هزار دوز واکسن کرونا تزریق شده و یک رکورد تازه‌ در واکسیناسیون (در ایران) به جای گذاشته شده است.