۳۰ دی ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وزیر خارجه طالبان برای گفت‌وگو درباره مسائل اقتصادی و سیاسی وارد تهران شد

امیرخان متقی، وزیر خارجه گروه طالبان، که برای گفت‌وگو درباره مسائل «سیاسی و اقتصادی» و همچنین موضوعات مربوط به مهاجران افغان به تهران سفر کرده است،‌ عصر روز شنبه ۱۸ دی‌ماه وارد تهران شد. دولت ایران در هفته‌های گذشته اعلام کرده بود که زمان به رسمیت شناختن طالبان فرا نرسیده ولی رفت و آمدهای دیپلماتیک بین حکومت ایران و گروه طالبان در جریان بوده و روز ۲۴ آبان حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئيسی در امور افغانستان، برای گفت‌وگو با مقام‌های طالبان به کابل سفر کرد. در ترکیب هیات همراه وزیر خارجه گروه طالبان، وزرای تعیین شده این گروه در حوزه اقتصاد و تجارت نیز حضور دارند و این گروه با یک هواپیمای متعلق به شرکت ماهان به تهران سفر کرده‌اند.

امیرخان متقی، وزیر خارجه گروه طالبان، که برای گفت‌وگو درباره مسائل «سیاسی و اقتصادی» و همچنین موضوعات مربوط به مهاجران افغان به تهران سفر کرده است،‌ عصر روز شنبه ۱۸ دی‌ماه وارد تهران شد. دولت ایران در هفته‌های گذشته اعلام کرده بود که زمان به رسمیت شناختن طالبان فرا نرسیده ولی رفت و آمدهای دیپلماتیک بین حکومت ایران و گروه طالبان در جریان بوده و روز ۲۴ آبان حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئيسی در امور افغانستان، برای گفت‌وگو با مقام‌های طالبان به کابل سفر کرد. در ترکیب هیات همراه وزیر خارجه گروه طالبان، وزرای تعیین شده این گروه در حوزه اقتصاد و تجارت نیز حضور دارند و این گروه با یک هواپیمای متعلق به شرکت ماهان به تهران سفر کرده‌اند.