۳ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وزیر نفت ایران: تهاتر نفت و میعانات گازی برای تامین مالی پروژ‌‌ه‌های نیمه‌تمام

وزیر نفت ایران می‌گوید که دولت جمهوری اسلامی در صدد است تا از طریق تهاتر نفت و میعانات گازی، منابع مالی لازم را برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام صنعت نفت فراهم آورد.

وزیر نفت ایران می‌گوید که دولت جمهوری اسلامی در صدد است تا از طریق تهاتر نفت و میعانات گازی، منابع مالی لازم را برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام صنعت نفت فراهم آورد.