۶ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وعده‌های هشت‌ساله‌ای که عملی نشد؛ فقر

رادیوفردا در مجموعه‌ای شش‌قسمتی وضعیت معیشتی و اقتصادی امروز مردم ایران را بررسی کرده و در بخش پنجم به موضوع فقر و خط فقر به‌عنوان موضوع مبتلابه بسیاری از مردم ایران پرداخته است.

رادیوفردا در مجموعه‌ای شش‌قسمتی وضعیت معیشتی و اقتصادی امروز مردم ایران را بررسی کرده و در بخش پنجم به موضوع فقر و خط فقر به‌عنوان موضوع مبتلابه بسیاری از مردم ایران پرداخته است.