۳ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وعده اجرای «تمامی» برنامه‌های مذهبی در عین هشدار آغاز «موج پنجم» کرونا در ایران

خبرگزاری‌ها در عین حال خبر می‌دهند که مناطق قرمز کرونا از جنوب به مرکز و شمال کشور در حال گسترش هستند و در حال حاضر ۶۳ شهرستان در کشور به رنگ قرمز کرونایی درآمدند.

خبرگزاری‌ها در عین حال خبر می‌دهند که مناطق قرمز کرونا از جنوب به مرکز و شمال کشور در حال گسترش هستند و در حال حاضر ۶۳ شهرستان در کشور به رنگ قرمز کرونایی درآمدند.