۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

پاکستان یکی از بزرگترین گذرگاه‌های مرزی خود را با افغانستان بست

گذرگاه مرزی چامان یکی از بزرگترین گذرگاه‌ها در مرز بلوچستان پاکستان به ولایت قندهار افغانستان است که در روزهای اخیر شاهد عبور هزاران پناهجوی افغان بود.

گذرگاه مرزی چامان یکی از بزرگترین گذرگاه‌ها در مرز بلوچستان پاکستان به ولایت قندهار افغانستان است که در روزهای اخیر شاهد عبور هزاران پناهجوی افغان بود.