۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

پروازهای مسافربری بین ایران و افغانستان از سر گرفته شد

پروازهای مسافری بین ایران و افغانستان که در دوره اخیر درپی سقوط دولت افغانستان به‌دست گروه طالبان متوقف شده بود مجدداً برقرار شده است.

پروازهای مسافری بین ایران و افغانستان که در دوره اخیر درپی سقوط دولت افغانستان به‌دست گروه طالبان متوقف شده بود مجدداً برقرار شده است.