۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

چرا کامیون‌های اروپایی در گمرک ایران خاک می‌خورند؟

با اینکه در حال حاضر واردات کامیون دست‌دوم تنها راه سامان یافتن بازار آشفتۀ کامیون در ایران است، این واردات همچنان به‌خاطر سنگ‌اندازی برخی شرکت‌های ایرانی به‌سختی انجام می‌شود.

با اینکه در حال حاضر واردات کامیون دست‌دوم تنها راه سامان یافتن بازار آشفتۀ کامیون در ایران است، این واردات همچنان به‌خاطر سنگ‌اندازی برخی شرکت‌های ایرانی به‌سختی انجام می‌شود.