۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

چرا گاز طبیعی ایران از رسیدن به بازار تشنه اروپا بازمانده است؟

سیاهه کشورهای دارندۀ منابع گاز، غیرطبیعی بودن وضعیت بازار گاز اروپا را آشکار می‌کند؛ شرایطی که ناشی از تصمیم‌های سیاسی متمرکز بر دورزدن یا انکار ظرفیت‌های توسعه منابع گازایران است.

سیاهه کشورهای دارندۀ منابع گاز، غیرطبیعی بودن وضعیت بازار گاز اروپا را آشکار می‌کند؛ شرایطی که ناشی از تصمیم‌های سیاسی متمرکز بر دورزدن یا انکار ظرفیت‌های توسعه منابع گازایران است.