۶ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

چگونه اعتصاب‌های کارگری به هدف خود می‌رسند؟

یادداشتی از احمد علوی:‌ اعتصاب‌های کارگری به شرط همکاری گسترده با سایر سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند دگرگونی‌های اساسی در نظام توزیع درآمد، منزلت اجتماعی و قدرت را رقم بزنند.

یادداشتی از احمد علوی:‌ اعتصاب‌های کارگری به شرط همکاری گسترده با سایر سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند دگرگونی‌های اساسی در نظام توزیع درآمد، منزلت اجتماعی و قدرت را رقم بزنند.